Tuesday 6 January 2015

Hochstein: Varolan tesisler kullanılmalı (Havadis Gazetesi, 18 Kasım 2014)


Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Enerji Özel Temsilci Vekili ve Koordinatörü ve Hochstein, Doğu Akdeniz ülkelerini pahalı altyapı yatırımları konusunda uyardı

“Var olan tesisler kullanılmalı”

DOĞU AKDENİZ’DE İŞBİRLİĞİ ŞART: Hochstein, doğalgaz rezervleri bakımından Doğu Akdeniz’e bir bütün olarak bakılması gerektiğini söyledi ve bölgedeki her ülkenin ayrı ayrı pahalı altyapı projelerini gerçekleştirmeye çalışmak yerine var olan tesislerden faydalanmaları gerektiğini vurguladı.

DOĞRU YERDE DOĞRU ALTYAPI: Hochstein “Doğru altyapının doğru yerde olması çok önemli. Bir LNG tesisinin faydalı olacağı stratejik yerler varken, hiçbir faydasının olmayacağı yerler de var. Bazı projeler ekonomik olarak mantıklı değil. Hükümetlerin, projelerinin mantıklı olması gerektiğini anlamaları gerek” dedi.


Esra Aygın

Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Enerji Özel Temsilci Vekili ve Koordinatörü ve Amos Hochstein, Kıbrıs da dahil, Doğu Akdeniz’de doğalgaz kaynağına sahip ülkelerin işbirliği yapması gerektiğini söyleyerek, bu ülkelerin pahalı altyapı projeleri yerine var olan tesisleri kullanma yoluna gitmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Washington’dan telekonferans yoluyla Avrupa’nın farklı yerlerinden bir grup gazeteci ile bir araya gelen Hochstein, Avrupa’nın enerji güvenliğinin ABD için temel bir ulusal güvenlik konusu olduğunu vurguladı. Kıbrıs Türk basınından sadece Havadis’in katıldığı telekonferansta Hochstein, rezervleri bakımından Doğu Akdeniz’e, İsrail, Kıbrıs, Mısır, Türkiye, Yunanistan ve potansiyel olarak gelecekte Lübnan’ı da kapsayacak bir bütün olarak bakılması gerektiğini söyledi. Bu bölgede keşfedilen “büyük, yeni ve heyecan verici kaynakların” pazarlanmasının ve paraya çevrilmesinin anahtarının işbirliğinden geçtiğini vurgulayan Hochstein, bölgedeki her ülkenin ayrı ayrı aynı çok pahalı altyapı projelerini gerçekleştirmeye çalışmak yerine var olan tesislerden faydalanmanın yolunun bulunması gerektiğini söyledi.

Avrupa’da en son 2006, 2009 ve 2014’te olmak üzere tekrar tekrar enerji tedariki krizi yaşandığını hatırlatan Hochstein, gelecekte bir daha kriz yaşanmasını engellemek için ABD ve AB’nin enerji güvenliği konusunda yakın bir çalışma içerisinde olduğunu belirtti. Enerji güvenliğinin, Avrupa’nın siyasi ve ekonomik istikrarı için çok önemli olduğunun altını çizen Hochstein, bunun için Avrupa’daki altyapının geliştirilmesinin yanı sıra, alternatif kaynakların Avrupa’ya ulaşmasının sağlamanın da çok önemli olduğunu  vurguladı. Hochstein, “Avrupa’da tedarik bakımından enerji güvenliğinin olmaması, hem Avrupa’nın ekonomik gelişimini hem de siyasi gücünü ve karar verme yetisini etkiler” dedi.

Avrupa’nın birçok yerinde atıl durumda olan ve kullanılmayan doğalgaz sıvılaştırma (LNG) tesislerinin varlığından söz eden Hochstein, “Altyapıdan bahsettiğimizde, doğru altyapının doğru yerde olması çok önemli. Bir LNG tesisinin tedarikin güvenceye alınması açısından faydalı olacağı stratejik yerler varken, hiçbir faydasının olmayacağı yerler de var. Önemli olan, doğru LNG tesisinin doğru yerde olması ve doğalgazı kaynak çeşitliliğine ihtiyacı olan kritik pazarlara taşınmasına katkıda bulunmasıdır. Bazı projeler ekonomik olarak mantıklı değil. Hükümetlerin, projelerinin hem ekonomik açıdan, hem siyasi açıdan hem de güvenlik açısından mantıklı olması gerektiğini anlamaları gerek” dedi.

Alternatif enerji kaynakları bakımından Doğu Akdeniz’de yeni keşfedilmiş olan doğalgaz rezervlerinin önemine dikkat çeken Hochstein, bu kaynaklarının doğru ele alınması halinde hem bölgeye hem de dünyanın geri kalanına büyük fayda sağlayabileceğini belirtti. Doğu Akdeniz’de siyasi sorunların çözülmesi ve bu alanda işbirliğinin sağlanması durumunda bunun meyvelerinin çok büyük olacağının altını çizdi.

Hochstein telekonferans sırasında Havadis gazetesinden Esra Aygın’ın sorularına verdiği yanıtlarda Kıbrıs açıklarındaki gazın pazara ulaşması için konuya geniş perspektiften bakılmasını istedi

Bölge ülkeleri işbirliği yapmalı

Soru: Kıbrıs’ta tahmini doğalgaz rezervi miktarı Avrupa’nın enerji güvenliğine etki edemeyecek kadar küçük değil mi?
Hochstein: “Çok küçük olduğunu düşünmüyorum. Şu anda Kıbrıs’ta çıkarılabilir gaz rezervinin boyutunu belirleme sürecinin başında olduğumuzu düşünüyorum. ENI ve Koreli ortağının şu anda devam etmekte olan bir sondaj çalışması var ve bunun sonuçlarını görmemiz gerekiyor.”

Soru: Öyleyse Kıbrıs doğalgazını Avrupa’ya götürmenin en mantıklı yolu ne olur? Kıbrıs’ta bir LNG tesisinin mantıklı olmadığını artık herkes kabul ediyor sanıyorum?
Hochstein: “Kıbrıs’ın doğalgazını pazarlaması için en iyi yöntemin, olaya daha geniş bir perspektiften bakılması olduğunu düşünüyorum. Doğu Akdeniz’e bir bütün olarak bakılmalı. Yani İsrail, Kıbrıs, Mısır, Türkiye, Yunanistan ve potansiyel olarak gelecekte Lübnan’ı da kapsayacak bir bütün olarak... Bu bölgede keşfedilen büyük, yeni ve heyecan verici kaynakların pazarlanmasının ve paraya çevrilmesinin anahtarı işbirliği yapmaktan geçiyor. Tabii siyasi süreçler üzerinde çalışmalıyız. Ama aynı zamanda, bu bölgedeki her ülkenin ayrı ayrı, aynı çok pahalı altyapı projelerini gerçekleştirmesi yerine var olan tesislerden faydalanmanın yolunu bulmalıyız. Bu işbirliğinde ne kadar başarılı olabilirsek bölgenin istikrarı, güvenliği ve refahına o ölçüde katkı yapmış oluruz. Bahsettiğim ülkelere bakarsanız, birlikte çalışabildikleri sürece, bu işbirliğinin her birine ayrı ayrı büyük faydalar sağlayacağını görebilirsiniz.”No comments:

Post a Comment