Saturday 26 November 2016

Rum göçmenlerin beşte biri kuzeye dönmek istiyor


Esra Aygın
6 Haziran 2016

RUM SEÇMENİN YARISI GÖÇMEN: Kıbrıs Rum seçmeninin %51,52’si ya göçmen ya da  göçmen bir aileden gelmekte. Dolayısıyla mülkiyet sorununun ne şekilde çözüleceği Kıbrıs Rum seçmeninin yarısından fazlası için önem taşıyor.

BEŞTE BİR EVİNE DÖNMEK İSTİYOR: Göçmenlerin ve göçmen bir aileden gelenlerin yüzde 22.5’i, yani sadece beşte biri Kıbrıs Türk kurucu devletinde kalacak malına dönmek istiyor.

TÜRKLERLE OLUMLU TEMAS: 1974 öncesi malına dönmeye istekli olan Kıbrıslı Rumlar genel olarak Kıbrıslı Türklerle düzenli ve olumlu teması olan kişiler. Geri dönmek istemelerindeki en önemli nedeni Kıbrıslı Türklerin kendilerini “çok iyi karşılaması.”


Kıbrıslı Rum göçmenlerin olası bir çözüm durumunda mallarına geri dönmek konusundaki niyetlerini belirlemek amacıyla yapılan araştırma, Kıbrıslı Rum göçmenlerin veya göçmen çocuklarının sadece beşte birinin Kıbrıs Türk kurucu devletinde kalacak mallarına dönmeye istekli olduğunu ortaya koydu. Mallarının Kıbrıs Rum kurucu devletine verilecek bölgelerde olması durumunda ise mallarına dönmek isteyenlerin oranı beşte üç.

“Yerinden Edilmiş Kişilerin Geriye Dönüş ve Mallarını Geri Almak Konusundaki Görüşleri” isimli araştırma, Kıbrıs Rum seçmeninin yüzde 51,52’sinin ya göçmen, ya da göçmen bir aileden gelen kişiler olduğunu gösterdi. Bu nedenle olası bir çözümde, mülkiyet sorununun ne şekilde ele alındığı Kıbrıs Rum seçmenin yarısından fazlası için önem taşıyor.

On sekiz yaş üzeri 1,605 Kıbrıslı Rum arasında 29 Şubat ile 22 Mart arasında akademisyenler Djordje Stefanovic (Kanada Saint Mary’s Üniversitesi), Charis Psaltis (Kıbrıs Üniversitesi) ve Neophytos Loizides (Kent Üniversitesi) tarafından yapılan araştırmaya göre, Kıbrıs Türk kurucu devletindeki malına dönmeyi “çok olası” bulan Kıbrıslı Rumların ortalama yaşı 63, “oldukça olası” bulan Kıbrıslı Rumların ise ortalama yaşı 51.

Dönmeye istekli olan Kıbrıslı Rumlar genel olarak Kıbrıslı Türklerle düzenli ve olumlu teması olan kişiler. Okul ve mali yardımın varlığı gibi kriterler geri dönüş isteğinde önem taşısa da, geri dönmek istemelerindeki en önemli nedeni Kıbrıslı Türklerin kendilerini “çok iyi karşılaması” olarak tanımlıyorlar. Araştırma sonuçlarına göre, bu kriter, uluslararası bir barış gücünün varlığından daha önemli.

Kıbrıs Türk kurucu devletindeki malına dönmek isteyen Kıbrıslı Rumların, mallarına dönmeleri halinde, yüzde 2.1’i sadece Kıbrıs Türk seçimlerinde oy kullanmak istiyor. Kıbrıs Türk kurucu devletindeki malına dönmek isteyen Kıbrıslı Rumların, mallarına dönmeleri halinde, yüzde 37.8’i sadece Kıbrıs Rum seçimlerinde oy kullanmak istiyor.

Yüzde 60.1’i ise oylarını iki kurucu devlet arasında bölüştürebilecekleri karma bir seçim sistemi tercih ediyor.

Araştırma sonuçları, nüfus ve mülkiyet çoğunluğunun kurucu topluma ait olduğu iki kurucu devletli bir federasyon amacının gerçekçi bir amaç olduğunu ortaya koyuyor.


Araştırmanın Kilit Bulguları

Kıbrıs Rum seçmeninin yüzde kaçı göçmendir veya göçmen bir aileden geliyor?
Kıbrıs Rum seçmeninin %51,52’si göçmendir veya göçmen bir aileden gelmektedir. Dolayısıyla mülkiyet sorununun ne şekilde çözüleceği Kıbrıs Rum seçmeninin yarısından fazlası için önem taşıyor.

Kıbrıs Rum göçmenlerin veya göçmen bir aileden gelenlerin yüzde kaçı Kıbrıs Türk kurucu devletinde kalacak malına dönmek istiyor?
Göçmenlerin ve göçmen bir aileden gelenlerin yüzde 22.5’i, yani sadece beşte biri Kıbrıs Türk kurucu devletinde kalacak malına dönmek istiyor.

Kıbrıs Türk kurucu devletinde kalacak malına dönmek isteyen Rumların ortalama yaşı nedir?
Kıbrıs Türk kurucu devletindeki malına dönmeyi “çok olası” bulan Kıbrıslı Rumların ortalama yaşı 63, “oldukça olası” bulan Kıbrıslı Rumların ortalama yaşı 51’dir.

No comments:

Post a Comment