Sunday, 1 September 2019

Kıbrıslı Türklerde çözüme Evet %66
7 Nisan 2019

Avrupa Birliği desteği ile yapılan Dünya Bankası Anketi, Kıbrıs’ta çözüm beklentilerine ışık tuttu

Yeniden birleşmenin nabzı: Kıbrıs’ın İçyüzü anketine göre, Kıbrıslı Türklerin %72’si, Kıbrıslı Rumların %66’sı adada çözüm istiyor

Yaygın inanışın aksine, garantiler ve asker konusu Kıbrıslı Rumların öncelik listesinin altlarında yer alıyor

Esra Aygın

Avrupa Birliği (AB) finansmanı ile yürütülmüş olan Dünya Bankası Anketi, uzun zamandır ortama hakim olan olumsuzluğa rağmen, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında çözüme olan istek ve desteğin çok yüksek olduğunu gösterdi.

Aralık 2018’de adanın her iki tarafından toplam 1,000 kişi arasında yapılan “Yeniden birleşmenin nabzı: Kıbrıs’ın İçyüzü” anketine göre, Kıbrıslı Türklerin ise % 72’si, Kıbrıslı Rumların ise % 66’sı adada çözüm istiyor.

“Olası bir referandumda iki toplumun liderliklerince üzerinde anlaşılmış bir çözüme nasıl oy verirdiniz?” sorusuna Kıbrıslı Türklerin % 59’u, Kıbrıslı Rumların ise %48’i “evet” diye cevap veriyor. Kararsızlar dikkate alınmadığında ise, bu rakamlar sırasıyla % 66 ve  %64’e yükseliyor.

Her iki tarafın müzakere ekiplerine sunulmuş olan anket, iki toplum arasındaki temasın ve süreç ile ilgili bilgi sahibi olmanın kritik önemini de gözler önüne seriyor.


Federasyon: Güçlü özyönetim

İki toplumun çözüme dair ana endişeleri ile ilgili bilgiler içeren ankete göre, Kıbrıslı Türkler, kanatları güçlü federasyonu tercih ediyor. Kıbrıslı Türklerin çözüme desteğini artıracak ana etken “Federal sistem altında her toplum için otonomi/özyönetim.” Ankete katılan Kıbrıslı Türklerin yaklaşık %35’i bunun, çözüme olan desteklerini artıracağını belirtirken, bu etken Kıbrıslı Rumların sadece % 15’i için bir öncelik.Kıbrıslı Rumların hassasiyeti: Toprak ve mülkiyet

Ankete göre, Kıbrıs Rum toplumunun çözüme olan desteğini artıracak ana etken ise “Toprak ve mülkiyet konularında lehte koşullar.” Ankete katılan Kıbrıslı Rumların % 20’si bunun kendileri için bir öncelik olduğunu belirtirken, bu etken, Kıbrıslı Türklerin öncelik listesinde son sırada yer aldı. Kıbrıslı Türklerin sadece % 14.7’si bunun çözüme olan desteklerini artıracağını belirtti.


Yaygın inanışın aksine, garantiler ve asker konusu Kıbrıslı Rumların öncelik listesinin altlarında yer aldı. Kıbrıslı Rumların yaklaşık % 14’ü “Garantör güçler (Türkiye/Yunanistan) konusunda lehte koşullar” ve % 11’i “Yabancı askerlerin varlığı ile ilgili lehte koşullar”ın çözüme olan desteklerini artıracağını belirtti

Anket, aynı zamanda, bir referandumda “evet” deme ihtimali en düşük olan grupların Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumu içerisinde neredeyse aynı olduğunu da ortaya çıkardı. Bu gruplar her iki toplumda da maddi durumu zayıf olanlar, gençler, kadınlar ve kırsal kesimde yaşayanlar.


Kararsızlar: Omorfo ve Mağusa’da

Ankete göre, “evet” oranının en düşük olduğu bölgeler ise, Kıbrıs’ın kuzeyinde Girne ve Mağusa; Kıbrıs’ın güneyinde ise Limasol ve Mağusa. Anket, Kıbrıslı Türkler arasında en yüksek oranda kararsızların, çözüm olması durumunda Kıbrıs Rum tarafına iade edilecek bölgeler arasında olması neredeyse kesin olan Omorfo’da (% 19) bulunduğunu da ortaya koydu. Kıbrıslı Rumlar arasında en yüksek oranda kararsızlar ise Mağusa’da yaşıyor (% 25).

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Ocak 2019 UNFICYP raporunda atıfta bulunulan anket iki toplum arasındaki temasın dönüştürücü etkisini de gözler önüne seriyor. Toplam 1,000 katılımcının dörtte üçünün diğer toplumla temas etmiş olduğunu ortaya koyan anket, olumlu veya nötr teması çözüme daha yüksek destek ile ilişkilendiriyor. Olumsuz temas ise, desteği olumsuz yönde etkilemiyor.


Diyaloğun önemi

Kıbrıs Rum toplumundan biri ile yakın zamanda temasta bulunmuş olan Kıbrıslı Türklerin referandumda “evet” oyu verme olasılığı, temasta bulunmamış olanlara göre % 39 daha yüksek. Yakın zamanda Kıbrıslı Türklerle temasta bulunmuş Kıbrıslı Rumların ise referandumda “evet” oyu verme olasılığı % 32 daha yüksek.

Temas her iki toplum içerisinde bir referandumda “evet” deme ihtimali en düşük gruplar arasında da çarpıcı bir fark yaratıyor. Örneğin, ankete göre, maddi durumu zayıf olup Kıbrıslı Rumlarla teması olmayan Kıbrıslı Türklerin % 48.7’si referandumda “evet” oyu verecek. Maddi durumu zayıf olup Kıbrıslı Rumlarla teması olan Kıbrıslı Türklerin ise %61’i evet diyecek. Maddi durumu zayıf olup Kıbrıslı Türklerle teması olmayan Kıbrıslı Rumların sadece % 37.2’si referandumda “evet” diyeceğini söylerken, maddi durumu zayıf olup Kıbrıslı Türklerle teması olan Kıbrıslı Rumların % 71.5’i referandumda “evet” diyeceğini belirtiyor.Kıbrıslı Rumlarla teması olmayan Kıbrıslı Türk gençlerin % 48.8’i referandumda “evet” diyecekken, Kıbrıslı Rumlarla teması olan Kıbrıslı Türk gençlerin “evet” deme oranı % 76.4’e yükseliyor. Aynı şey Kıbrıslı Rum gençler için de geçerli. Kıbrıslı Türklerle teması olmayan Kıbrıslı Rum gençlerin % 40’ı referandumda “evet” diyeceğini belirtirken, Kıbrıslı Türklerle teması olan Kıbrıslı Rum gençlerin yaklaşık %60’ı “evet” diyeceğini belirtiyor.

Temas Kıbrıslı Türk kadınların da çözüme olan desteğini %52.8’den % 76’ya çıkarıyor. Kıbrıslı Rum kadınlar arasında ise Kıbrıslı Türklerle temas çözüme olan desteklerini sadece 2.2 yüzde puan değiştiriyor.Güneyde kuzeye geçişlerde olağanüstü artış yaşanıyor

Anket sonuçlarını içeren raporda son yıllara ait karşılaştırmalı bazı veriler de bulunuyor. Buna göre, 2015 yılından beridir güneyden kuzeye geçen araçlarda %173’lük bir artış var. Aynı dönemde kuzeyden güneye geçen araçlardaki artış ise % 22. Raporda, Kıbrıslı Rumların 2018 yılında kuzeyde 15.4 milyon Euro, Kıbrıslı Türklerin ise güneyde 17.6 milyon Euro harcadığı da yer alıyor.

Anket aynı zamanda, insanların süreç ile ilgili bilgi sahibi olmasının, çözümün referandumda geçmesi için gereken kritik farkı yaratabileceğini gösteriyor. Örneğin, her iki tarafta çözüme yaygın şekilde destek bulunduğu söylendiğinde, referandumda evet diyecek olan Kıbrıslı Türklerin oranı % 57.5’ten % 60’a, Kıbrıslı Rumların oranı ise % 44.8’den %50’nin üzerine çıkıyor.


http://www.yeniduzen.com/kibrisli-turklerde-cozume-evet-66-113897h.htm

1 comment:

  1. Hello to everyone out here, I am here to share the unexpected miracle that happened to me … My name is Susan Christian , I live in London, UK. we got married for more than 9 years and have gotten two kids. thing were going well with us and we are always happy. until one day my husband started to behave in a way i could not understand, i was very confused by the way he treat me and the kids. later that month he did not come home again and he called me that he want a divorce, i asked him what have i done wrong to deserve this from him, all he was saying is that he want a divorce that he hate me and do not want to see me again in his life, i was mad and also frustrated do not know what to do, i was sick for more than 2 weeks because of the divorce. i love him so much he was everything to me without him my life is incomplete. i told my sister and she told me to contact a spell caster, i never believe in all this spell casting of a thing. i just want to try if something will come out of it. i contacted Dr Emu for the return of my husband to me, they told me that my husband have been taken by another woman, that she cast a spell on him that is why he hate me and also want us to divorce. then they told me that they have to cast a spell on him that will make him return to me and the kids, they casted the spell and after 24 hours my husband called me and he told me that i should forgive him, he started to apologize on phone and said that he still love me that he did not know what happen to him that he left me. it was the spell that Dr Emu casted on him that make him come back to me today, me and my family are now happy again today. thank you Dr Emu for what you have done for me i would have been nothing today if not for your great spell. i want you my friends who are passing through all this kind of love problem of getting back their husband, wife , or ex boyfriend and girlfriend to contact Dr Emu , if you need his help you can contact him through his private mail: emutemple@gmail.com or you can contact him through his website https://emutemple.wordpress.com/ fb page Https://web.facebook.com/Emu-Temple-104891335203341 and you will see that your problem will be solved without any delay.

    ReplyDelete