Monday 28 October 2019

CMIRS Anketi: Garantilerde yanlış algı, Federasyon iradesi güçlüESRA AYGIN 

Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) tarafından yapılan ve bugün gazeddakıbrıs’ta yayınlanan anket, Kıbrıs’ta çözüm arayışlarının geleceği açısından çok önemli birtakım bulgular içeriyor. 

Bunlar arasında sanırım en çarpıcı olanı, mevcut garanti sistemi ile ilgili toplumda varolan yanlış algıdır. “Garanti sistemi hakkında aşağıdaki cümlelerden hangisi sizin görüşlerinizi en iyi yansıtır?” sorusuna, katılımcıların %41.2’si, garanti sistemi “Kıbrıslı Türklerin güvenliği ile ilgilidir” yanıtını veriyor. 

Toplumun bu kadar geniş bir kesiminin, Kıbrıs sorununun en önemli başlıklarından biri olan garantilerle ilgili bu denli yanlış bir bilgi ve algıya sahip olması, bugüne kadar bu konuda samimi bir bilgilendirme, sorgulama ve tartışma süreci yaşanmamış olmasının doğrudan sonucudur. 

Federal çözümü destekleyen parti ve liderler bile garantiler konusunda topluma liderlik yapmamış, garantilerin, dolayısıyla da Türkiye’nin garantörlüğünün, Kıbrıslı Türklerin güvenliği ile ilgili olduğu algısının oluşmasına zemin yaratmışlardır. Bu konuda doğru bilgilendirme, sorgulama ve tartışma sürecine girilmediği sürece bugün yüzde %41’in üzerindeki yanlış algının gün gele çözümün önündeki engellerden biri haline geleceği açıktır. 

Toplum alternatiflere açık 

Anketin diğer bir çarpıcı bulgusu ise, bu yaygın yanlış algı ve bilgisizliğe rağmen, Kıbrıs Türk toplumunun alternatif güvenlik sistemlerine azımsanmayacak bir oranda olumlu bakmasıdır. “Olası bir çözüm durumunda garanti sistemi ile ilgili düşünceniz ne olurdu?” sorusuna karşılık, katılımcıların %46.4’ü ‘mevcut garanti sisteminin değişmeden devam etmesi’ gerektiği cevabını verirken, %37.2’si alternatif garanti sistemlerine olumlu baktıklarını belirtiyor. Yüzde 16.4’lük bir kesim ise bu konuda bir fikir sahibi olmadığını söylüyor.  

Anket sonuçları, garantiler konusundaki iddialı açıklamalara hatta son dönemdeki hedef göstermelere karşın, mevcut garanti sisteminin Kıbrıs Türk halkı için vaz geçilmez olmadığını büyük bir açıklıkla ortaya koyuyor. Dolayısıyla, “garantiler kalksın” ile “garantiler devam etsin” pozisyonları arasında bölündüğüne inanılan Kıbrıslı Türkler, hiçbir zaman toplum nezdinde doğru düzgün tartışılmamış olan alternatif güvenlik modellerine açıktır. Var olan yanlış algının ve bilgi kirliliğinin giderilmesi ile bu oranın daha da yükselebileceğini öngörmek zor değil.

İşin aslı, Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık’ın imzasını taşıyan ve 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin doğmasına neden olan iki uluslararası metinden biri olan Garanti Antlaşması’nın, bu yaygın algının aksine, Kıbrıslı Türklerin toplumsal veya bireysel olarak korunması ile hiç bir alakası yoktur. Garantörler, yani Türkiye Yunanistan ve İngiltere, Garanti Antlaşması ile Kıbrıslı Türkleri değil, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve anayasal düzenini korumayı taahhüt etmişlerdir. Dolayısıyla, ‘garantiler devam etsin’ veya ‘garantiler kalksın’ üzerinden devam eden tartışmanın, gerçekte Kıbrıslı Türklerin çözüm durumunda ihtiyaç duyacakları bireysel ve toplumsal güvenlikle hiçbir ilgisi yoktur. Güvenlik ihtiyacını askeri müdahaleye indirgeyen bu dar algı ve tartışma, Kıbrıslı Türklerin güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya hizmet etmediği gibi, çözümün daha da zor bir hedef haline gelmesine neden oluyor. Kıbrıs sorununda kutuplaşma ve çekişmeye alet edilen güvenlik ve garantiler konusunda sağlıklı bir bilgilendirme ve tartışmaya liderlik yapmak öncelikle federal çözümü desteklediğini söyleyen siyasetçi ve partilere düşüyor. 

Federasyona destek büyük 

Anketin ortaya çıkardığı bir diğer çarpıcı bulgu ise, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin 2017 yılında Crans Montana’da çökmesinden beridir devam eden alternatif çözüm tartışmalarının Kıbrıslı Türklerin büyük çoğunluğunu ikna etmemiş olduğu gerçeğidir. Tüm ‘iki devletli’ çözüm, ‘konfederasyon,’ ‘kadife ayrılık’ söylemlerine, hükümet protokolüne giren iddialı ifadelere ve bu konuda dört koldan yürütülen algı operasyonuna rağmen, ankete katılanların %61.6’sı federasyon için görüşmelerin hemen başlamasını destekliyor. Alternatif bir çözüm şekli için görüşmelerin başlamasını destekleyenlerin oranı %18.4’te kalıyor. Federasyon dışındaki alternatiflerin toplumun büyük çoğunluğu tarafından kabul görmediği gerçeği önümüzdeki süreçlerde hiç kimse tarafından göz ardı edilemeyecek kadar açık bir şekilde önümüzde duruyor. 

1 comment:

 1. i am ERIC BRUNT by name. Greetings to every one that is reading this testimony. I have been rejected by my wife after three(3) years of marriage just because another Man had a spell on her and she left me and the kid to suffer. one day when i was reading through the web, i saw a post on how this spell caster on this address AKHERETEMPLE@gmail.com have help a woman to get back her husband and i gave him a reply to his address and he told me that a man had a spell on my wife and he told me that he will help me and after 3 days that i will have my wife back. i believed him and today i am glad to let you all know that this spell caster have the power to bring lovers back. because i am now happy with my wife. Thanks for helping me Dr Akhere contact him on email: AKHERETEMPLE@gmail.com
  or
  call/whatsapp:+2349057261346


  i am ERIC BRUNT by name. Greetings to every one that is reading this testimony. I have been rejected by my wife after three(3) years of marriage just because another Man had a spell on her and she left me and the kid to suffer. one day when i was reading through the web, i saw a post on how this spell caster on this address AKHERETEMPLE@gmail.com have help a woman to get back her husband and i gave him a reply to his address and he told me that a man had a spell on my wife and he told me that he will help me and after 3 days that i will have my wife back. i believed him and today i am glad to let you all know that this spell caster have the power to bring lovers back. because i am now happy with my wife. Thanks for helping me Dr Akhere contact him on email: AKHERETEMPLE@gmail.com
  or
  call/whatsapp:+2349057261346

  ReplyDelete