Tuesday, 4 July 2017

BM Rum tarafından yeni bi öneri paketi istedi

Esra Aygın 

Birleşmiş Milletler, Kıbrıs Rum tarafının, yönetim ve güç paylaşımı, mülkiyet, toprak, güvenlik ve garantiler, ve Türk ve Yunan vatandaşlarına eşit muamele konularındaki önerilerinden oluşan paketi kabul etmeyerek kendilerinden yani bir öneri paketi hazırlamalarını istedi.

Crans Montana’da devam etmekte olan Kıbrıs Konferansı’nda, dün Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafları, BM’ye, açıkta kalmış olan temel konulardaki – yani  yönetim ve güç paylaşımı başlığı altında etkin katılım ve dönüşümlü başkanlık, mülkiyet başlığı altında kimlerin mülklerine dönme önceliği olacağı, toprak başlığı altında toprak düzenlemelerine tabi olacak bölgeler, Türk ve Yunan vatandaşlarına eşdeğer muamele ve güvenlik ve garantiler – önerilerini bir paket şeklinde sundular. Garantör devletler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık ise sadece güvenlik ve garantiler başlığında öneri sundu.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, BM, Kıbrıs Rum tarafının önerilerinin Genel Sekreter Antonio Guterres’in geçtiğimiz gün müzakerelerin devamı için çizdiği çerçevenin dışında olduğunu belirtti. Özellikle yönetim ve güç paylaşımı başlığı altındaki önerilerin sorunlu olduğu öğrenildi.

Bu talep üzerine, Rum tarafı önerilerini yeniden şekillendirerek BM’ye sundular.

BM’nin Kıbrıs Türk tarafı, Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık’ın önerilerini çerçeveye uygun bulunduğu belirtiliyor.

BM, tarafların önerilerinin Genel Sekreter Guterres'in çizdiği çerçeveye uygun olup olmadığını ölçmek için bir puanlama sistemi kullanıyor.

Cuma günü Crans-Montana’ya gelen BM Genel Sekreter Guterres, müzakerelerin, temel konuları içeren bir paket üzerinden devam etmesi konusunda taraflar arasında bir mutabakat sağlamış, bu paketin, süreci kapsamlı bir çözüme taşıyabileceğini belirtmişti. Söz konusu paket anlayışı çerçevesinde, tarafların yönetim ve güç paylaşımı, mülkiyet, toprak, Türk ve Yunan vatandaşlarına eşdeğer muamele ve güvenlik ve garantiler konularını birbiri ile bağlantılı şekilde ele alarak karşılıklı, eş zamanlı adımlar atabilecekleri öngörülmüştü.


Ancak kaynaklar, paket anlayışına rağmen dün, tarafların, ellerindeki müzakere kartlarını açmak için hala karşı tarafın elini görme eğilimi içinde olduklarını vurguladı.

No comments:

Post a Comment